Tin học căn bản

Hướng dẫn kiểm tra USB Boot có tạo thành công không?

Tin học căn bản

Khi chúng ta tạo USB Boot xong thì chúng ta không biết liệu chúng ta có tạo USB Boot thành công hay không nên nếu có lỗi khi Boot USB hoặc khi đang cài hệ điều hành hoặc phần mềm mà có lỗi thì chúng ta không biết cách khắc phục như thế nào. Để khắc phục điều...

Đọc tiếp »

Nguyễn Chiến Thắng | 05-11-2015 | 37 Comments